0
0
Yoyo處女劇同姜濤親密戲屬BB級 熒幕初吻獻張敬軒就無憾了

Yoyo處女劇同姜濤親密戲屬BB級 熒幕初吻獻張敬軒就無憾了

【Viu】ViuTV新劇《季前賽》係YoYo葛綽瑤嘅處女劇,喺劇中仲同姜濤所演嘅高家孝有感情線,不過YoYo就劇透佢哋嘅親密戲只係BB級,所以唔太擔心fans會呷醋啊!不過其實只要係劇情同角色需要,YoYo都唔介意獻出自己嘅熒幕初吻嘅,仲講笑話如果呢個熒幕初吻對象係張敬軒就好嘞!提到今次拍劇,YoYo除咗多謝袁劍偉導演俾機會自己之外,亦好感激張繼聰同佢分享拍戲經驗,仲話好佩服聰前輩嘅爆肚演出添!
另外,YoYo仲被問到如果喺演員陣容當中,分別揀出哥哥、男朋友同老公,想知佢會點揀?即刻Click入嚟睇片啦!

 1. 更多
 1. 煤氣8月1日起加價4.8% 市民指多過加人工
  煤氣8月1日起加價4.8% 市民指多過加人工
  16分鐘前
 2. 菲律賓抵港女子上月因麻風入院治療 情況穩定
  菲律賓抵港女子上月因麻風入院治療 情況穩定
  15分鐘前
 3. 六福集團數據庫遭入侵 1800客戶部分紀錄被提取
  六福集團數據庫遭入侵 1800客戶部分紀錄被提取
  16分鐘前
 4. 【杏林在線】防災有道
  【杏林在線】防災有道
  50分鐘前
 5. 加拿大列治文廢棄鐵路橋發生大火
  加拿大列治文廢棄鐵路橋發生大火
  57分鐘前
 6. 盧寵茂高度關注公立醫院多宗事故 要求醫管局交報告
  盧寵茂高度關注公立醫院多宗事故 要求醫管局交報告
  1小時前
 7. 長沙灣化學品貨倉火警
  長沙灣化學品貨倉火警
  1小時前
 8. 內地傳媒公開菲律賓加固仁愛礁軍艦片段
  內地傳媒公開菲律賓加固仁愛礁軍艦片段
  1小時前
 9. 政府譴責自由亞洲電台有關換領身份證計劃報道
  政府譴責自由亞洲電台有關換領身份證計劃報道
  2小時前
 10. 君悅酒店食物中毒 4人糞便樣本驗出沙門氏菌
  君悅酒店食物中毒 4人糞便樣本驗出沙門氏菌
  2小時前