0
0
Jeffrey講明唔會讚Tyson Yoshi 倪晨曦第二胎再陀仔情緒起伏大

Jeffrey講明唔會讚Tyson Yoshi 倪晨曦第二胎再陀仔情緒起伏大


【Viu】Jeffrey魏浚笙、吳家忻同埋靚媽Elva倪晨曦等,噚晚出席服裝品牌活動,講到Jeffrey呢排枕住同gym buddy Tyson Yoshi一齊練大隻,點知俾Tyson笑佢成日話要低調,但出親街都要曬行頭,Jeffrey就解釋話係為咗襯返老友個耀眼髮型喎。Jeffrey之所以同Tyson咁啱key,佢話同對方嘅諗法都好似,一起做gym就更開心,不過佢講明鼓勵嘅說話就唔會有喇,反而會用激將法推動對方。Jeffrey仲透露之後會拍功夫戲,所以最近要更加努力訓練,因為又有機會騷body喇。

 1. 更多
 1. 黎智英等人參與818流水式集會案獲批上訴至終院
  黎智英等人參與818流水式集會案獲批上訴至終院
  51分鐘前
 2. 國際記者聯盟:今年已有94名媒體工作者遭殺害
  國際記者聯盟:今年已有94名媒體工作者遭殺害
  24分鐘前
 3. 外來人才置業印花稅「先免後徵」 房屋局:截至周三申請增至230宗
  外來人才置業印花稅「先免後徵」 房屋局:截至周三申請增至230宗
  30分鐘前
 4. 醫管局:冬季流感高峰將至 必要時重啟北大嶼感染控制中心
  醫管局:冬季流感高峰將至 必要時重啟北大嶼感染控制中心
  32分鐘前
 5. 【區選前瞻】學者料建制動員能力及中間選民取態成投票率關鍵
  【區選前瞻】學者料建制動員能力及中間選民取態成投票率關鍵
  36分鐘前
 6. 曾國衞稱政府專隊監察選舉虛假消息 倘有違法轉介執法部門
  曾國衞稱政府專隊監察選舉虛假消息 倘有違法轉介執法部門
  47分鐘前
 7. 【中國評論】中央全力推動產業援疆
  【中國評論】中央全力推動產業援疆
  57分鐘前
 8. 李澤鉅︰區選會前往投票 希望市民踴躍投票
  李澤鉅︰區選會前往投票 希望市民踴躍投票
  1小時前
 9. 黎智英等人參與818流水式集會案獲批上訴至終院
  黎智英等人參與818流水式集會案獲批上訴至終院
  1小時前
 10. 美斯率領國際邁阿密明年2月訪港 大球場鬥港隊
  美斯率領國際邁阿密明年2月訪港 大球場鬥港隊
  1小時前