0
0
Yumiko囡囡萌爆全場 搶新郎哥古巨基風頭

Yumiko囡囡萌爆全場 搶新郎哥古巨基風頭

Yumiko囡囡萌爆全場 搶新郎哥古巨基風頭

【now.com】 古巨基昨日補擺喜酒,英皇公司同事當然齊齊停工出席,包括容祖兒、蔡卓妍(阿Sa)、鍾欣潼(阿嬌)、鄭希怡(Yumiko)、張敬軒、泳兒、鍾舒漫等人,Yumiki就帶埋老公梁學儲和囡囡梁浸浸到場,7個月大的梁浸浸眼仔睩睩,個個都爭住同佢玩,完全激發起一班女星的母愛!

第一次參加婚宴的梁浸浸玩足成晚,返到屋企攰到即刻瞓大覺,Yumiko都在微博寫道:「玩得太高興,沒電了」

梁浸浸第一次參加婚宴。(微博圖片)
Sa姐抱抱。(微博圖片)
祖兒錫錫。(微博圖片)
到阿嬌影。(微博圖片)
不過梁浸浸好cool,都唔理姐姐嘅。(微博圖片)
英皇大家庭。(微博圖片)
(微博圖片)
梁浸浸似乎真係好攰!(微博圖片)

 1. 更多
 1. 1/4選委需經選舉產生 社福界醫衞界競爭最大
  1/4選委需經選舉產生 社福界醫衞界競爭最大
  1小時前
 2. 巴黎聖母院鞏固工作完成 將展開重建
  巴黎聖母院鞏固工作完成 將展開重建
  1小時前
 3. SpaceX四名太空旅客返回地球
  SpaceX四名太空旅客返回地球
  1小時前
 4. 法國外長續轟澳洲取消向法國潛艇購買合約
  法國外長續轟澳洲取消向法國潛艇購買合約
  1小時前
 5. 吳永順:修訂保護海港條例有助改善海濱長廊連接性
  吳永順:修訂保護海港條例有助改善海濱長廊連接性
  1小時前
 6. 加拿大大選 自由黨支持度落後對手
  加拿大大選 自由黨支持度落後對手
  2小時前
 7. 華盛頓有民眾集會聲援一月衝擊國會事件被捕者
  華盛頓有民眾集會聲援一月衝擊國會事件被捕者
  2小時前
 8. 新加坡增逾千宗確診 為去年四月以來最多
  新加坡增逾千宗確診 為去年四月以來最多
  2小時前
 9. 勒德里昂續狠批澳洲取消潛艇購買合約決定
  勒德里昂續狠批澳洲取消潛艇購買合約決定
  2小時前
 10. 【9月18日疫情速報】(23:25)
  【9月18日疫情速報】(23:25)
  10小時前